logo

Antalya Kolej Önerisi

İnsanlar var oluşlarından itibaren her zaman meraklı ve öğrenmeye aç bir varlık olmuşlardır. Milattan önceki zamanlardan tutunda şimdiye kadar bulundukları her ortamı meraklı bir şekilde keşfetme ve öğrenme çabası içine girmişlerdir. Bu öğrenme merakı yüzyıllardır süregelmekte ve yazının icadından belirli yüzyıllardan sonra tüm dünyada uygulanan bir eğitim sistemine yol açmıştır. Eğitim gelişen çağlarla birlikte gelişmiş ve bireylere belirli bilgi aktarımı ve davranış kazanımlarını öğretmeyi amaçlamıştır. Günümüzde de ülkemizde farklı eğitim kurumlarında farklı yöntemlerle bu bilgiler kazandırılmaya çalışılmaktadır.


Ancak bu durum eskisinden farklı bir boyuta ulaşmıştır. Eskiden zor zahmet ulaşılan eğitim artık günümüzde çok çabuk ulaşılabilir duruma gelmiştir ve kolaylaşmıştır. Artan öğretmen sayısı artan eğitim kurumları sayısına neden olmuştur ve bu durum doğru seçim yapma zorunluluğunu doğurmuştur. Doğru seçim yapmak okuyacak öğrencinin belki de tüm hayatını etkileyeceğinden veliler bu konularda oldukça titiz davranmaktadır. Kurumumuz Antalya kolej önerisi istediğiniz ya da sorduğunuz vakit size ilk önerilenler arasında olacaktır. Oluşumumuzdan itibaren Antalya kolej önerisinde bulunan kişilerin başlıca tercihleri arasında bulunmak adına çok çalıştık ve çabaladık.


Peki Bu Noktaya Gelebilmek Adına Neler Yaptık?

Kurumumuz öncelikle yapı itibariyle öğrenciye geniş hareket alanı sağlayan bir binadan oluşmaktadır. Ayrıca onların okulda bulundukları müddetçe güvende ve huzurda olması adına güvenlik görevlileri tarafından sıkı bir şekilde korunmaktadır. Eğitim alanında ise, öğrencilerimize en iyi ve güzel hizmeti verebilmeleri adına deneyimli ve öğretmeyi seven öğretmenlerimizi büyük bir incelikle seçmekteyiz. Oluşturduğumuz öğretmen kadrosu gelişime açık ve öğrencilerle iletişimi sağlıklı olan bireyler tarafından oluşmaktadır. Antalya kolej önerisi olarak sunulmamızın bir diğer sebebi budur.


Eğitim sürecinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizi eski anlayış gibi ezber sistemine itmemekte onları yaparak, yaşayarak öğrenmeye sevk etmektedir. Peki nedir bu yaparak yaşayarak öğrenme? Öğretmen bilgiyi ezberci sistemdeki gibi direkt vermek yerine, öğrencilere verdikleri ipuçları ile onları düşünmeye, sorgulamaya itmekte ve öğrenim süreci içerisinde onları aktif kılmaktadır. Ayrıca kalıcı öğrenmeyi sağlamak adına farklı materyalleri de kullanan öğretmenlerimiz öğrencilerimizin öğrenimlerini çeşitlendirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *