logo

Antalya okul

Antalya okul, Antalya’da yaşayan, devlet okullarında verilen eğitim modelinin yetersiz olduğunu düşünen ve çocuklarının daha kapsamlı bir eğitim almasından yana olan ebeveynlerin tercih ettikleri özel eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Antalyadaki özel okullar gibi ülkemizin pek çok yerinde eğitim hizmeti sağlayan özel kurumlar günümüzde en çok tercih edilen seçeneklerdir.  Özel okullar kapsamında sağlanan geniş olanaklar bir yana, bu tür kurumlarda yürütülen eğitim programları da özel okulların tercih edilmesinde rol oynayan en önemli etkendir. Antalyadaki özel okullar kapsamında eğitim hizmeti veren Antalya kolejleriAntalya Anadolu Liseleri ve Antalya özel anaokulları gibi kurumlarda öğrencilerin bireysel özelliklerinin ön planda tutulduğu eğitim modelleri uygulanmaktadır. Günümüzde başarının en büyük destekçisi de bu tür eğitim modelleridir.

Özel okullardan mezun olan bireylerin LGS, AYT, YKS, TYT gibi sınavlarda başarı oranları oldukça yüksektir. Çünkü özel okullarda öğrenciler arasındaki kişilik, ilgi alanları, öğrenme stilleri ve algı seviyeleri gibi farklılıklar eğitim şekillerini belirlemekte öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Yıllardır bize dayatılan tek tip eğitim modeli, “biz eğitim veriyoruz, siz ne kadarını alırsanız” tarzı yaklaşımlar pek çok öğrencinin okul hayatında başarısızlığa uğramasında çok büyük bir etken olmuştur. Okulda yürütülen ve tüm öğrencileri aynı zekâ düzeyinde, aynı algı seviyesinde, aynı ilgi alanlarına sahip, ortak öğrenme dilini paylaşan bir grup olarak niteleyen eğitim programlarından diğer öğrenciler kadar verim alamayan bireylerden pek çoğu kendilerine olan özgüvenlerini yitirerek eğitim hayatından kopma noktasına getirilmişlerdir. Bu ne yazık ki şu anda düzeltilmeye çalışan eğitim sistemimizin belki de en başarısız yanıdır.   

Oysaki her öğrenci kendine has özelliklere sahip birer birey olarak kabul görmeyi ve bu yönde eğitim alabilmeyi hak etmektedir. Bazı konularda elbette ki yönlendirmeye ve geliştirilmeye ihtiyaç duyacaklardır. Eğitim kurumlarında bu konuda öğrenciye destek olacak, onun gelişimine katkı sağlayabilecek olanaklara yönlendirebilecek bir uzman bulunması ise mutlaka ki gereklidir. Devlet okullarında bulunmayan veya bulunan ama yetersiz kalan bu tür olanakları sağlayan özel okulların başarı seviyesinin yüksek oluşu ya da öncelikli olarak tercih edilmesi şaşırtıcı mıdır? Elbette ki, hayır! Her ebeveyn çocuğu için en iyisini ister. Tabi bu olanaklarıyla da sınırlı bir tercihtir. Çünkü ortada Antalya okulgibi bir gerçek de vardır. Ve bu fiyatlar yazık ki her ebeveynin karşılayabileceği rakamlar değildir.

Comments are closed.