logo

Antalya özel okullar

Antalya özel okullar grubunun büyük bir kısmını kolejler ve özel temel liseler oluşturmaktadır. Bölgede yer alan özel temel liselerin büyük bir kısmı dershane kökenli eğitim kurumlarından oluşmaktadır. Bildiğiniz gibi 2014 yılında dershanelerin kapatılması ile birlikte pek çok dershane format değiştirerek özel temel lise olarak eğitim sektörü içinde yer almayı sürdürmüştür. Antalya özel liseleri arasında sıkça rastladığımız temel liseler de bu dönüşümden etkilenerek ortaya çıkmış okullardır. Antalya özel okullar bakımından Muratpaşa bölgesinde yoğunluk kazanmıştır. İlde eğitim veren Antalya kolejleriAntalya Özel Anadolu Liseleri ve temel liselerin büyük bir kısmı bu bölge içinde dağılmış durumdadır. Bu kurumların hemen hepsinde servis olanağı bulunduğundan Antalya’nın diğer kesimlerinde yaşayan öğrenciler için bu yoğunlaşma olumsuz bir etkiye yol açmamaktadır.

Antalya özel liselerin ve kolejlerin devlet okullarına nazaran daha fazla tercih edildiği illerimiz arasındadır. Bunun elbette ki şehrin genel gelir seviyesi ile büyük ilgisi vardır. Çünkü hepimizin de bildiği gibi özel liseler ve kolejler ücretli okullardır ve Antalya özel okul ücretleri de her ilde olduğu gibi burada da dar gelirli bir ailenin bütçesini aşacak niteliktedir. Her ne kadar Özel Anadolu Liselerinin bir kısmı LGS başarı puanı ile gelen öğrencilere bir miktar indirim sağlasa da yine birçok aile için makul düzeye gelmesi mümkün değildir. Tabi ki; Antalyadaki kolejler için durum daha da vahimdir. Çünkü kolej ücretleri özel okul ücretleri ile kıyaslandığında arada çok ciddi rakamlar oynadığı rahatlıkla görülebilir. Tabi ki aradaki eğitim farkı da oldukça fazladır. Kolejler gibi başarı ortalaması ile ülkemizin en iyi kurumları olarak bilinen okullarda da fiyat farkı olması son derece olağandır. Antalya özel okullar grubu içinde en sık rastlananın kolejler olması da bu ilde eğitim bakımından kolejlerin daha başarılı bulunduğunun ve daha çok talep aldığının bir göstergesidir. Söz konusu özel okullar olduğunda her ne kadar lise düzeyi eğitim veren kurumlara odaklandıysak da; Antalya özel okulları arasında farklı alanlarda eğitim veren daha pek çok başarılı okul yer almaktadır.

Comments are closed.