logo

ANTALYA ÖZEL OKULLAR

Günümüzde daha kaliteli eğitim almak amacıyla başvurulan kurumlardan biridir. Antalya özel okullar ile kaliteli eğitim anlayışıyla ismi herkes tarafından bilinen okulumuzun eğitim kalitesi değişebiliyor. Öte yandan adı sanı duyulmasa da eğitim kalitesi özel okullarımızla yarışan devlet okullarının sayısı hiç de az değildir ve velilerin bu noktada çok iyi araştırması gerekiyor.  Bir başka yanlış tezi de düzeltmek istiyorum: Ben çocuğumu ilköğretimden özel okula başlatayım, sağlam bir temel alsın, daha sonra (ortaokul ya da lisede) devlet okuluna yollarım olmazsa, diyen velilerden bu konuda çıkan düşünceler, öğrencinin başarısını da sosyal hayatını ne kadar değiştirdiğini gözlemlemek de gerekiyor. Bu düşünceyi uygulamak elbette imkânsız değil fakat ciddi anlamda zor oluyor.  

Burada pek çok seçenek de devreye giriyor. Çocuğun ‘özel okulumuzun ortamına’ alışması, arkadaş çevresi, öğrenci-öğretmen arasındaki diyaloglar,  velilerin özel okulumuza alışması ve özel okulumuzdan devlet lisesine geçmekte yaşanan kararsızlıklar, endişeler, alınacak riskler bu süreci çok zorlaştırıyor ve derin bir düşüncenin de temelini oluşturuyor olsa da velimizin eğitim kalitesine önem verdiğinden dolayı avantajımız artıyor.  Antalya Özel Okullar ile en iyi eğitim kalitesi sunulan okulumuzla ilgilenen bir velinin yapacağı araştırmada, geçen seneden bu yana, düzenlemeye gidiliyor. Özel okul tercihleri ile devlet okulu tercihleri birbirinden ayrılıyor. Yani önce özel okul tercihi yapılıyor, sonrasında devlet okulu tercihleri yapılıyor. Eskiden özel okula gidebilecek olanlar başlangıçta devlet liselerini tercih ediyorlar, istedikleri olmazsa da özel okulun yolunu tutuyorlardı. Şimdi ise bu tamamen değişiyor. ‘Özel okul mu, Devlet okulu mu’ sorusuna daha erken karar vermek mecburi hale geliyor. 

Antalya Özel Okulların Avantajları Nelerdir? 

Kaliteli yabancı dil eğitiminin iyi olmasını en başa koyabiliyoruz. Antalya Özel Okullar arasında kaliteli olarak eğitim veren okulumuzun sosyal, kültürel, sanat ve spor aktivitelerinin olabilmesi, rehberlik birimlerinin daha iyi çalışabiliyor olması gibi birçok avantajı da oluyor. Öğretmenlerin öğrenci takibi de daha sıkı olabiliyor. Koyulan etütler ve hazırlanan programlar, sıkı bir takiple öğrenciye büyük katkı sağlayabiliyor. Sınıf mevcutları genelde daha az oluyor. Bu da öğrenim kalitesini artıran önemli bir faktör oluyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *