logo

Eğitimde Hiçbir Zaman Engel Yoktur

Her birey eşit sartlarda dünyaya gelmemektedir. Kimi birey sağlıklı dünyaya gelirken kimininde çeşitli engeller ile dünyaya gelmektedir. Bunun yanında sağlıklı dünyaya gelip geçirdiği çeşitli kötü etkenler nedeniyle engel sahibi olmaktadır. Günümüzde işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, vb. engellere sahip olan birçok birey karşımıza çıkmaktadır. Bu bireylerin diğerleri gibi insani haklara sahiptir. Özellikle eğitim hakkına sahiptirler. Engelli bireylerin genellikle birçoğunun engelinden kaynaklı olarak toplum içerisine dahi çıkmadıklarını görmekteyiz. Bu tip bireylerin toplama kazandırılması konusunda eğitim büyük bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni ise bireyin bir sınıf içerisinde yani bir toplum içerisinde yer almaları ile oluşmaktadır. Engel sahibi olmayan bireylerle aynı haklara sahip olmaları, aynı ortamda ders işlemeleri onların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacaktır. Bunun yanında gelişen dünya ile beraber engel sahibi olan bireyler için çeşitli olanaklar ve imkanlar sağlanması ile beraber onlarında kendini toplumun bir parçası hissetmeleri sağlanmıştır. Görme engelliler için kiril alfabesi, işitme engelliler için geliştirilen cihazlar, bedensel engelliler için tekerlekli sandalyeler ile öğrencinin vb. kolaylıklar ile onlarıda toplumun içerisine dahil edilmesi her geçen gün daha da artmaktadır.

Engelli vatandaşlarımız için ülkemizde sağlanan eğitim olanakları incelediğimizde ise yeterli düzeyde olmasa da onlarında toplumda yer alması ve eğitimlerini diğer bireylerden eksik tamamlamaması adına çeşitli çalışmalar uygulamaktadır. Yapılan rehabilitasyon merkezleri ve devlet okullarında yer alan özel çocuklar sınıfları ile öğrencinin en uygun eğitimi almaları sağlanmaktadır. Görme engelliler, işitme engelliler ve zihinsel engelliler için düşünülen rehabilitasyon merkezleri ve özel çocuk sınıfları ile benzer engellere sahip olan öğrencilerin eğitimleri, toplumsa kazandırılmaları en iyi şekilde sağlanmaktadır. Bedensel engelli bireyler için ise toplumun diğer bireyleri arasında yer alarak eğitim görmelerinde bir sorun görülmediği için onlarıda normal eğitim öğretim dönemi ve sınıfların içerisine yerleştirmişlerdir. Bu sayede engelli öğrenciler insan içerisine karışır hem de kendilerini toplumun birer parçası olarak görürler. Sağlanılan kolaylıklar ile engelli vatandaşlarımızın hayat şartları daha kolay bir hale getirilir. Bununla beraber tüm insani haklardan yararlanma fırsatı sunulur.

Eğitimde engel hiç bir zaman yoktur. Unutmayın tüm insanlık birer engelli adayıdır !

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *