logo

Günümüzde yapılan araştırmalar göstermiştir ki; eğitim ilkokulda değil, çok daha öncesinde başlamaktadır ve eğitimlerine daha erken başlayan öğrencilerin birikimleri ve başarıları da buna bağlı olarak artmaktadır. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Antalya’daki aileler de bu durumun bilincine varmaya başladıkça “Antalya’nın en iyi anaokulu hangisi?” sorusunu 
Read more
Türkiye, eğitim sistemini ve sınav sistemini sıklıkla değiştirerek en doğru yöntemi hala bulma çabasında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Sürekli olarak değişim gösteren bu sisteme uyum sağlanması konusunda öğrencilere olduğu kadar eğitim kurumlarına da azımsanmayacak bir sorumluluk yüklenmektedir. Türkiye’deki eğitim kurumlarının tamamının sürekli olarak değişen 
Read more
Eğitim, sabır ve azim gerektiren, önemli bir gelişim olgusudur. Bu olgunun en düzgün şekilde ilerleyebilmesi ve etkin olabilmesi için, etkin eğitim kadrosunun olması ve bu eğitim kadrosunun görevini istekle yapması gerekir. Bu şekilde verilen eğitim, gelecek nesillere daha etkili bir miras olacaktır. Gelecek nesilleri etkilemek 
Read more
Eğitim sistemimizin en temel yapı taşlarından birini oluşturan Anadolu Liseleri, günümüzde özel eğitim kurumları tarafından da aktif olarak yürütülmektedir. Velileri ve öğrencileri özel eğitim kurumlarına çeken temel sebep ise diğer okullardan daha kapsamlı ve daha modern eğitim metotlarının uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim politikalarında yapılan değişiklikler ve 
Read more
Yaşanan küresel değişimler ve sürdürülebilir eğitim modellerinin oluştuğu çağımıza uygun; akılcı, bireysel hak ve özgürlüklerini bilen, sosyal becerileri yüksek ve her alanda donanımlı bireyler yetiştirmek hedefiyle, 2002’den bu yana birçok bölgede ve alanda eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Ortadoğulular Eğitim Kurumları, bu hedefler doğrultusunda kolej Antalya ve daha 
Read more
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması ve oldukça genç bir nüfusa sahip olması önündeki olasılıkları ve sahip olduğu potansiyeli sonsuzlaştırmaktadır. Ancak, bu genç nüfusun doğru bir şekilde eğitilmesi ve ülkesine doğru katkıyı verebilecek bir seviyeye getirilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğru bir şekilde eğitilmemiş genç 
Read more
Antalyaya dair herşey Antalya Türkiye’nin büyük, gelişmiş ve kalabalık şehirlerindendir. Yüzölçümü olarak Türkiye’nin 6. nüfus yönünden ise 5. büyük şehridir. 20.909 km2 lik yüzölçümüne sahip olan Antalya, 2 milyon 364 bin 396 kişilik nüfusa sahiptir. Nüfusunun yarısından biraz fazlası erkek nüfusu iken kadınların sayıları daha 
Read more
Eğitim hayatı boyunca en iyi okullarda okumak ve en iyi öğretmenlerden ders almak herkesin istediği bir şeydir. Kaliteli eğitim demek iyi ve kaliteli bir gelecek demektir. Özelliklede hayatı boyunca maddi sıkıntılar yaşamış bu tür eğitim eksikliğini çok yaşamış anne ve babalar çocuklarının bu sıkıntıları yaşamamaları 
Read more
Antalya kolej konusu öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için üzerinde durmamız gereken bir konudur. İyi eğitim almak iyi okullarda eğitim görmek güzel mesleklere sahip olmak herkesin istediği bir şey. Antalya halkıda tıpkı diğer bireyler gibi iyi eğitim almak istemektedir. İyi bir eğitim almak için kaliteli 
Read more
Özel okulların sınıfları Antalyadaki özel okullar ya da Türkiye’nin diğer illerindeki özel okullar özellikle sınıf mevcutlarına dikkat etmektedirler. Devlet okullarında sınıfların 30 kişilik 40 kişilik olmasının öğrencileri etkilediğini ve öğrencilerin odaklanma problemi yaşadığını bildikleri için kendi kurumlarında bunları yaşamamak adına 15 ile 20 kişilikten oluşan 
Read more