logo

Eğitim ve öğretim, geliştirilmeli ve her geçen gün üzerine olumlu anlamda eklemeler yapılmalıdır. Bir eğitim ancak bu şekilde sağlanabilir ve en iyi seviyeye getirilebilir. Bu nedenle eğitim verirken, pek çok konuya dikkat etmek gerekecektir. Bunların başında gelen ve en önemlisi ise, eğitimin hangi şartlar altında 
Read more
Eğitim, birçok alanda gerçekleştirilmesi gereken, toplum için önemli bir değer yarısıdır. Bunun öneminin anlaşılması ve geleceğe daha iyi bir miras bırakabilmek için, eğitimin geniş çaplı olarak verilmesi gerekir. Bunun en iyi şekilde sağlanmasıyla birlikte, toplum gelişecek, toplumun içerisindeki bireyler de bununla birlikte gelişecektir. Bu anlamda 
Read more
Eğitim bütünsel olarak yapıla ve başarıya ulaşmada verilen dersin öğretiminin orda bulunan her şey ile bütünselleşmesi ile ulaşılabilmektedir. Bir eğitim kurumunun sadece eğitim kadrosunun iyi olması ve tecrübeli olması evet önemli hatta en önemli faktördür. Lakin tek başına başarının elde edinilmesinde ne yazık ki yeterli 
Read more
Ülkemizde ekonomik gelişmişliğin ve toplumsal saygınlığın kazanılması çok önem arz eden iki önemli unsurdur. Nitekim bu iki unsurdan ekonomik gelişmişlik nitelikli bilgi birikimine bağlı olarak eğitim ile elde edilmektedir. Nitekim bunun eğitimsel birikim ile birleşmesi toplumsal saygınlığıda beraberinde getirmektedir. İşte böyle durumlarda eğitime verilen öneme 
Read more
İnsanlar var oluşlarından itibaren her zaman meraklı ve öğrenmeye aç bir varlık olmuşlardır. Milattan önceki zamanlardan tutunda şimdiye kadar bulundukları her ortamı meraklı bir şekilde keşfetme ve öğrenme çabası içine girmişlerdir. Bu öğrenme merakı yüzyıllardır süregelmekte ve yazının icadından belirli yüzyıllardan sonra tüm dünyada uygulanan 
Read more
Günümüzde yapılan araştırmalar göstermiştir ki; eğitim ilkokulda değil, çok daha öncesinde başlamaktadır ve eğitimlerine daha erken başlayan öğrencilerin birikimleri ve başarıları da buna bağlı olarak artmaktadır. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Antalya’daki aileler de bu durumun bilincine varmaya başladıkça “Antalya’nın en iyi anaokulu hangisi?” sorusunu 
Read more
Eğitim, sabır ve azim gerektiren, önemli bir gelişim olgusudur. Bu olgunun en düzgün şekilde ilerleyebilmesi ve etkin olabilmesi için, etkin eğitim kadrosunun olması ve bu eğitim kadrosunun görevini istekle yapması gerekir. Bu şekilde verilen eğitim, gelecek nesillere daha etkili bir miras olacaktır. Gelecek nesilleri etkilemek 
Read more
Eğitim sistemimizin en temel yapı taşlarından birini oluşturan Anadolu Liseleri, günümüzde özel eğitim kurumları tarafından da aktif olarak yürütülmektedir. Velileri ve öğrencileri özel eğitim kurumlarına çeken temel sebep ise diğer okullardan daha kapsamlı ve daha modern eğitim metotlarının uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim politikalarında yapılan değişiklikler ve 
Read more
Yaşanan küresel değişimler ve sürdürülebilir eğitim modellerinin oluştuğu çağımıza uygun; akılcı, bireysel hak ve özgürlüklerini bilen, sosyal becerileri yüksek ve her alanda donanımlı bireyler yetiştirmek hedefiyle, 2002’den bu yana birçok bölgede ve alanda eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Ortadoğulular Eğitim Kurumları, bu hedefler doğrultusunda kolej Antalya ve daha 
Read more
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması ve oldukça genç bir nüfusa sahip olması önündeki olasılıkları ve sahip olduğu potansiyeli sonsuzlaştırmaktadır. Ancak, bu genç nüfusun doğru bir şekilde eğitilmesi ve ülkesine doğru katkıyı verebilecek bir seviyeye getirilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğru bir şekilde eğitilmemiş genç 
Read more