logo

Eğitim ve öğretim, geliştirilmeli ve her geçen gün üzerine olumlu anlamda eklemeler yapılmalıdır. Bir eğitim ancak bu şekilde sağlanabilir ve en iyi seviyeye getirilebilir. Bu nedenle eğitim verirken, pek çok konuya dikkat etmek gerekecektir. Bunların başında gelen ve en önemlisi ise, eğitimin hangi şartlar altında 
Read more
Eğitim, birçok alanda gerçekleştirilmesi gereken, toplum için önemli bir değer yarısıdır. Bunun öneminin anlaşılması ve geleceğe daha iyi bir miras bırakabilmek için, eğitimin geniş çaplı olarak verilmesi gerekir. Bunun en iyi şekilde sağlanmasıyla birlikte, toplum gelişecek, toplumun içerisindeki bireyler de bununla birlikte gelişecektir. Bu anlamda 
Read more
Eğitim bütünsel olarak yapıla ve başarıya ulaşmada verilen dersin öğretiminin orda bulunan her şey ile bütünselleşmesi ile ulaşılabilmektedir. Bir eğitim kurumunun sadece eğitim kadrosunun iyi olması ve tecrübeli olması evet önemli hatta en önemli faktördür. Lakin tek başına başarının elde edinilmesinde ne yazık ki yeterli 
Read more
Günümüzde daha kaliteli eğitim almak amacıyla başvurulan kurumlardan biridir. Antalya özel okullar ile kaliteli eğitim anlayışıyla ismi herkes tarafından bilinen okulumuzun eğitim kalitesi değişebiliyor. Öte yandan adı sanı duyulmasa da eğitim kalitesi özel okullarımızla yarışan devlet okullarının sayısı hiç de az değildir ve velilerin bu 
Read more
Ülkemizde ekonomik gelişmişliğin ve toplumsal saygınlığın kazanılması çok önem arz eden iki önemli unsurdur. Nitekim bu iki unsurdan ekonomik gelişmişlik nitelikli bilgi birikimine bağlı olarak eğitim ile elde edilmektedir. Nitekim bunun eğitimsel birikim ile birleşmesi toplumsal saygınlığıda beraberinde getirmektedir. İşte böyle durumlarda eğitime verilen öneme 
Read more
Türkiye, eğitim sistemini ve sınav sistemini sıklıkla değiştirerek en doğru yöntemi hala bulma çabasında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Sürekli olarak değişim gösteren bu sisteme uyum sağlanması konusunda öğrencilere olduğu kadar eğitim kurumlarına da azımsanmayacak bir sorumluluk yüklenmektedir. Türkiye’deki eğitim kurumlarının tamamının sürekli olarak değişen 
Read more
Eğitim, sabır ve azim gerektiren, önemli bir gelişim olgusudur. Bu olgunun en düzgün şekilde ilerleyebilmesi ve etkin olabilmesi için, etkin eğitim kadrosunun olması ve bu eğitim kadrosunun görevini istekle yapması gerekir. Bu şekilde verilen eğitim, gelecek nesillere daha etkili bir miras olacaktır. Gelecek nesilleri etkilemek 
Read more
Yaşanan küresel değişimler ve sürdürülebilir eğitim modellerinin oluştuğu çağımıza uygun; akılcı, bireysel hak ve özgürlüklerini bilen, sosyal becerileri yüksek ve her alanda donanımlı bireyler yetiştirmek hedefiyle, 2002’den bu yana birçok bölgede ve alanda eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Ortadoğulular Eğitim Kurumları, bu hedefler doğrultusunda kolej Antalya ve daha 
Read more
Eğitim hayatı boyunca en iyi okullarda okumak ve en iyi öğretmenlerden ders almak herkesin istediği bir şeydir. Kaliteli eğitim demek iyi ve kaliteli bir gelecek demektir. Özelliklede hayatı boyunca maddi sıkıntılar yaşamış bu tür eğitim eksikliğini çok yaşamış anne ve babalar çocuklarının bu sıkıntıları yaşamamaları 
Read more
Antalya kolej konusu öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için üzerinde durmamız gereken bir konudur. İyi eğitim almak iyi okullarda eğitim görmek güzel mesleklere sahip olmak herkesin istediği bir şey. Antalya halkıda tıpkı diğer bireyler gibi iyi eğitim almak istemektedir. İyi bir eğitim almak için kaliteli 
Read more